Varžybos

Naujienos

Varžybos

Istorija

Nariai

               
 

Naujienos

Varžybos

Istorija

Nariai

Kontaktai

Foto galerija

Forumas

English
 

TAKAS 2018 - IGNALINOS RAJONAS


 IN ENGLISH

INFORMACINIS BIULETENIS:

Informacinis varžybų biuletenis

ORGANIZATORIAI:

Kauno orientavimosi sporto klubas "Takas", Alytaus orientavimosi sporto klubas "Dainava"

INFORMACIJA:

Devis Žilovas, varžybų direktorius
El.paštas:info@oktakas.lt
Tel: +370 685 84685

VARŽYBŲ PROGRAMA:

06.20 Atvykimas, registracija varžybų centre kaimo turizmo sodyboje "Minčiagirė" 18.00-21.00
06.21 Atvykimas, registracija I dienos varžybų vietoje 14.00-16.00
I dienos startas sprinto trasoje. Stripeikiai, Bitininkystės muziejus. 16.00
06.22 II dienos startas vidutinėje trasoje, Stripeikiai, Bitininkystės muziejus. 10.00
06.23 III dienos startas ilgoje trasoje, Miškiniškė. 10.00
06.24 IV dienos startas pailgintoje vidutinėje trasoje. Uždelsto starto varžybos. Miškiniškė 10.00
Varžybų uždarymas, apdovanojimai. 14.00

VARŽYBŲ CENTRAS:

Varžybų centras bus įsikūręs Miškiniškės kaime, kaimo turizmo sodyboje „Minčiagirė“.
Varžybų centro koordinatės: 55.485794, 26.025234

x x x

VIETOVĖ IR ŽEMĖLAPIAI:

1 d. varžybų vietovė – Sėlės miškas, 2 d. – Stripeikių miškas.
Vietovės reljefas dviejų tipų: iki 40 m aukščio šlaitai su įvairaus dydžio griovomis ir priešlaitiniai dariniai – įvairių dydžių ir formų duobės, kalvos, lomos, nosys, pelkutės. Sėlės miško bėgamumas – vidutinis ir prastas. Bėgamumą riboja sužėlęs pomiškis, lazdynai, kai kur yra dilgėlių. Kelių ir takų mažai.
Stripeikių miško bėgamumas geras ir vidutinis. Kelių ir proskynų tinklas vidutinio tankumo.
Žemėlapiai sudaryti 2016-2018 m., panaudojant Lidar duomenis.
1 d. žemėlapio mastelis visiems dalyviams - 1:7500, horizontalės kas 2,5 m.
2 d. žemėlapio mastelis 1:10 000, D/H65 ir vyresniems – 1:7500, horizontalės kas 5 m. 3-4 d. Minčios miškas. Bėgamumas nuo labai gero iki vidutinio. Rytinė miško pusė pelkėta. Sudarytas 2017-2018 m.
Žemėlapio mastelis 1:15 000, 1:10 000 ir 1:7500, horizontalės kas 2,5 m.
1-2 d. žemėlapio autorius Saulius Kireilis
3-4 d. žemėlapio autorius Audrius Smilgius

x x x x

REGISTRACIJA, STARTO MOKESTIS:

Registracija internetu www.dbtopas.lt.
Po 2018.06.15 registracija priimama tik el.paštu registracija@oktakas.lt.

Registracijos terminas

H/D8
H/D10-14
H/D10

H/D12-20

H/D21-60

H/D65-80

Birželio 1 d. 10 €/3 € dienai 16 €/5 € dienai 36 €/10 € dienai 24 €/7 € dienai
Birželio 15 d. 14 €/4 € dienai 22 €/6 € dienai 46 €/12 € dienai 34 €/9 € dienai
Po birželio 15 d.* 20 €/5 € dienai 28 €/7 € dienai 60 €/15 € dienai 40 €/10 € dienai

*Po birželio 15 d. registracija bus galima tik esant laisvoms vietoms.

Varžybose naudojama SportIdent elektroninė atsižymėjimo sistema. Tik H/D8 grupėje atsižymėjimas komposteriais. SI kortelės nuoma – 1 €/dienai (V/M 21-80) ir 0,5 €/dienai (V/M 10-20). Už pamestą arba negrąžintą SI kortelę mokama bauda atitinkanti SI kortelės kainą.
Nuolaida šeimoms - 3 ir daugiau asmenų - 20% (būtina pažymėti registruojantis). Jei visas varžybų dienas iš vienos šeimos startuoja 3 ar daugiau asmenų, tai šiems šeimos nariams taikoma 20% starto mokesčio nuolaida. Šeima laikomas asmuo su savo tėvais ir vaikais, bent du šeimos nariai turi startuoti H/D8-18 amžiaus grupėje.
Dalyviams, kurių amžius yra iki 20 metų, startuojantiems suaugusių grupėse galioja H/D12-20 grupių starto mokestis.
Grupės keitimas yra laikomas kaip nauja registracija.
Registracijos atšaukimas: iki birželio 17 d. - nemokamai, nuo birželio 18 d. - taikomas 50% starto dydžio mokestis organizacinėms išlaidoms padengti.

APMOKĖJIMAS:

Starto mokestis gali būti mokamas grynais pinigais varžybų vietoje arba pavedimu į organizatorių sąskaitą banke:

Gavėjas: KAUNO ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBAS TAKAS
Gavėjo kodas: 193156286
Gavėjo sąskaitos Nr.:LT517300010034297271
Gavėjo bankas: Swedbank AB, 73000

TRASŲ PARAMETRAI:

       
Trasos 1 d. 06.21 2 d. 06.22 3 d. 06.23 4 d. 06.24
 
1 H21E ~ 3,5 km  ~ 8,4 km  ~ 11,7 km  ~ 7,8 km 
2 D21E, H18 ~ 2,9 km  ~ 6,1 km ~ 7,8 km  ~ 5,9 km 
3 H20 ~ 3,3 km ~ 6,8 km ~ 9,1 km  ~ 6,9 km 
4 H21S ~ 3,2 km  ~ 5,5 km ~ 6,8 km  ~ 5,9 km 
5 H35, H40 ~ 3,3 km ~ 6,0 km ~ 8,2 km  ~ 6,4 km 
6 D20, H45, H50 ~ 3,0 km  ~ 5,5 km ~ 7,0 km  ~ 5,5 km 
7 D21S, D40 ~ 2,4 km  ~ 4,7 km  ~ 5,2 km  ~ 4,7 km 
8 D18, D35, H16 ~ 2,7 km ~ 4,9 km ~ 5,7 km  ~ 4,9 km 
9 H21N ~ 2,5 km  ~ 3,8 km ~ 4,3 km   ~ 4,1 km 
10 D21N ~ 2,2 km  ~ 3,3 km ~ 2,9 km   ~ 3,4 km 
11 D16, D45, D50 ~ 2,3 km  ~ 4,4 km ~ 4,8 km  ~ 4,4 km
12 H55, H60 ~ 2,6 km ~ 4,9 km  ~ 6,0 km  ~ 5,1 km 
13 D55,D60,H65,H70 ~ 2,1 km ~ 3,8 km  ~ 4,3 km  ~ 4,1 km 
14 D65, D70, H75 ~ 1,8 km ~ 2,9 km  ~ 3,4 km  ~ 3,2 km 
15 D75, H80 ~ 1,4 km ~ 2,3 km  ~ 2,2 km   ~ 2,3 km  
16 H14 ~ 2,4 km ~ 2,9 km ~ 3,0 km  ~ 3,0 km 
17 D14 ~ 2,2 km  ~ 2,6 km  ~ 2,6 km   ~ 2,6 km 
18 D12A, H12A ~ 2,0 km  ~ 2,2 km ~ 2,1 km   ~ 2,2 km 
19 D10-14, H10-14 ~ 1,5 km ~ 2,2 km  ~ 2,1 km   ~ 2,2 km 
20 D10, H10 (mark.) ~ 1,7 km  ~ 2,5 km ~ 2,1 km   ~ 2,2 km  
 
21 MB-HE ~ 5,6 km ~ 15,4  km ~ 27,2 km  ~ 17,1 km 
22 MB-DE, MB-HA, H40 ~ 5,0 km   ~ 12,2 km ~ 23,1 km  ~ 13,3 km 
23 MB-H17, H50, H60, DA ~ 4,9 km ~ 11,6 km  ~ 17,3 km  ~ 12,2 km 
24 MB-D17, D40, D50 ~ 4,2 km ~ 9,7 km  ~ 15,6 km   ~ 10,6 km 
25 H8, D8             ~ 0,3-0,5 km  
 
26 Open1 ~ 3,2 km ~ 5,5 km  ~ 7,0 km ~ 5,9 km 
27 Open2 ~ 2,7 km ~ 4,7 km ~ 5,2 km ~ 4,4 km 
28 Open3 ~ 2,1 km ~ 2,9 km ~ 3,4 km ~ 3,2 km 
         

 

*H8,D8 - markiruota trasa su specialiu žemėlapiu finišo teritorijoje. Vaikučiai trasą gali įveikti kartu su tėveliais. Startas - laisvai pasirenkamu laiku.
*H10,D10 - markiruota trasa (KP markiruotėje).
*H10-14,D10-14 - įprasta trasa, kurią pradedantys 10-14 metų amžiaus vaikai gali įveikti kartu su tėvais. Startas - laisvai pasirenkamu laiku.
*H21N,D21N - palengvintos trasos suaugusiems pradedantiesiams.
*MB - orientavimosi sporto kalnų dviračiais trasos.
Vienoje grupėje užsiregistravus mažiau kaip 5 dalyviams, grupės bus apjungiamos organizatorių nuožiūra.
Atviros trasos (OPEN) - be išankstinės registracijos. Startuojama iš S1 starto individualiai - laisvai pasirinktu laiku. Rezultatai OPEN trasose nefiksuojami, dalyvis gauna tik savo asmeninius tarpinius laikus. Starto mokestis - 5 €/trasa.

APGYVENDINIMAS:

Varžybų kempingas bus įsikūręs kaimo sodybos "Minčiagirė" teritorijoje. Kempinge bus WC, vanduo, elektra.
Nakvynės varžybų kempinge kaina - 4 €/para/asmeniui. Vaikams iki 7 metų apgyvendinimas nemokamas. Automobilio mokestis - 5 € (tas pats leidimas galioja ir parkavimui varžybų centruose).

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS:

Automobilių parkavimas varžybų centruose mokamas. Parkavimo mokestis - 5 € visoms varžyboms. Parkavimo mokestis į dienų skaičių nedalinamas.

APDOVANOJIMAI:

Kiekvienos varžybų dienos grupių nugalėtojai bus apdovanojami specialiais varžybų suvenyrais.
Pagal 4 dienų rezultatų sumą varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami medaliais, varžybų suvenyrais bei rėmėjų prizais. Į handikapą nepatekę dalyviai, dėl apdovanojimų bendroje sumoje nekovoja. Grupėje startuojant 3 ir mažiau dalyvių, apdovanojamas tik nugalėtojas.
D/H21E ir MB-DHE grupių 1-3 vietų laimėtojai bus apdovanoti piniginiais prizais.
Visi iš anksto užsiregistravę ir visas trasas įveikę H10-14,D10-14 grupių dalyviai paskutinę dieną bus apdovanoti medaliais. Už atskiras dienas šių grupių dalyviai nebus apdovanojami.
Visi iš anksto užsiregistravę ir visas trasas įveikę H/D8 grupių dalyviai bus apdovanoti specialiais medaliais.

VAIKŲ DARŽELIS:

Kiekvienos varžybų dienos finiše veiks vaikų darželis, kuriame bus suaugęs vaikų prižiūrėtojas.
 


RĖMĖJAI


VARŽYBŲ REZULTATAI, registracija į varžybas

RESULTS,
registration to events

DOKUMENTAI